Tianjin Jiachuan Carpets Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
1,60 US$ - 2,20 US$/Mét vuông
100 Mét vuông(Min. Order)
1,60 US$ - 2,20 US$/Mét vuông
100 Mét vuông(Min. Order)
2,00 US$ - 3,00 US$/Mét vuông
500 Mét vuông(Min. Order)
1,85 US$ - 2,15 US$/Mét vuông
100 Mét vuông(Min. Order)
1,80 US$ - 2,80 US$/Mét vuông
100 Mét vuông(Min. Order)
6,20 US$ - 7,50 US$/Mét vuông
1000 Mét vuông(Min. Order)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products and contact the supplier.